قضیه چیه؟

من هیچ کسم یا که دراین خانه کسی نیست...

/ 4 نظر / 18 بازدید
ایرسا

در این خانه کسی نیست نگرد نیست ! [لبخند][افسوس]

ایاک نستعین

باید رفت حتی با ترس وقتی مطمئن از رفتن نیستی... رفتن یقین است

من

به نام حضرت الله سلام دوستم من چند روزیست که دائم نگاه میکنم به این جمله... من هیچ کسم.؟ خانه؟ کسی؟

مهدخت

سلاااام عارف به ما هم سربزن... www.drmahpd.persianblog.ir [گل]