م.الف

 

میروم مشهد و می آیم...

تو هم زود بیا...

.

.

.

/ 4 نظر / 17 بازدید
من

به نام حضرت الله طبق ادب سلام دوستم... نظر یک و من و م.الف... دعایم کن هر چند میدانم شاید پس ذهنت باشم اما گاهی باید در طلب اصرار ورزید... خوش باشی در پناهشان[گل]

عارفه

التماس دعا...محتاج محتانم[ناراحت]

نکته ای از هزار

نمی دانم ملائک چطور می خواهند حساب کنند ثواب چادری های رمضان مرداد را…؟

ایرسا

سلام... [ناراحت] حتماً هم گم کرده ای دارد! هییییییییی روزگار نامرد! بسی با موزیکتون حال کردم [قلب][ماچ]