وقتی کپک میزنی

من کپک زده ام!

من خسته شده ام

من این وضع را نمیپسندم

کپک زدن یعنی یه پورشه تو یه کوچه باریک بخواد ویراژ بده!

یعنی یه شیر تو قفس باشه!

یعنی یه شاعر قلم نداشته باشه!

یعنی فیلم آواتار رو تو یه تلویزیون هیچ بعدی سیاه و سفید ببینی!

یعنی عارفه در دانشگاه شاهد درس بخونه !!!

 

/ 6 نظر / 23 بازدید
من

به نام حضرت الله سلام عارفه ی خسته سلام نبینم روی در هم رفته ات را... نبینم چشمان ابر گرفته ات... این نیز بگذرد...

ز... حکیمی

چقدر این اسم آشناست! عارفه شاهدی ما چطوره؟[لبخند]

........

خیلیم دلت بخواد شاهد درس بخونی!